Alternatywne terapie onkologiczne
Home / Terapie / Alternatywne terapie onkologiczne

Alternatywne Terapie Raka – Koncentracja w Centrum Medycyny Zaawansowanej

Nasze indywidualne i najnowocześniejsze koncepcje leczenia wspierają naszych pacjentów z całego świata.

Alternative Krebstherapien

W leczeniu nowotworów, alternatywne terapie onkologiczne są opisane jako medycyna komplementarna do powszechnie stosowanych standardowych procedur chemioterapii i radioterapii i są stosowane w celu wsparcia i uzupełnienia terapii prowadzonych w medycynie konwencjonalnej.

Alternatywne terapie onkologiczne koncentrują się z jednej strony na aktywacji własnych sił organizmu w celu lepszego zaatakowania guza, a z drugiej strony na zmniejszeniu czasami masywnych skutków ubocznych i następczych klasycznych terapii. W naszym uzupełniającym ośrodku onkologicznym medycyny zaawansowanej od ponad 40 lat skupiamy się na holistycznej terapii pacjentów z nowotworami, realizując przede wszystkim następujące cele:

 • Wzmocnienie lub odbudowa układu odpornościowego pacjenta
 • Zwiększenie szans na wyzdrowienie dodatkowo do medycyny konwencjonalnej (chirurgia, chemioterapia, promieniowanie)
 • Zapobieganie nawrotom choroby lub przerzutom
 • Złagodzenie skutków ubocznych terapii konwencjonalnych
 • Poprawa jakości życia

Terapia holistyczna jest w stanie zainicjować proces regeneracji i osiągnąć trwały sukces leczniczy poprzez połączenie metod terapii biologicznej z konwencjonalnymi metodami leczenia.

Ścieżka terapii holistycznej: Połączenie medycyny komplementarnej z medycyną konwencjonalną

Stosujemy zarówno alternatywne terapie onkologiczne, jak i klasyczną chemioterapię oraz towarzyszymy zabiegom leczniczym medycyny konwencjonalnej z biologicznymi terapiami onkologicznymi. Nasza holistyczna koncepcja leczenia jest zawsze indywidualnie dopasowana do pacjenta i składa się z istotnych elementów składowych:

 • Hyperthermia
 • Terapia wspomagana insuliną (IPT)
 • Galwanoterapia
 • Terapia fotodynamiczna (PDT)

Nie postrzegamy biologicznej terapii nowotworowej jako zwykłej alternatywy, ale jako ważny filar w leczeniu nowotworów, ponieważ droga natury jest pierwszym wyborem zarówno w profilaktyce, jak i w zwalczaniu ostrego cierpienia. Chociaż konwencjonalna chemioterapia jest skierowana przeciwko komórkom nowotworowym, wpływa również na komórki zdrowe, ponieważ czynniki cytotoksyczne nie są w stanie ich rozróżnić. Z drugiej strony, w ramach biologicznej terapii nowotworów, klasyczne metody medycyny konwencjonalnej mogą być stosowane w bardziej ukierunkowanych i znacznie mniejszych dawkach. Zazwyczaj zdrowe komórki nie są przez to uszkadzane, co oznacza, że efekty uboczne mogą być zredukowane do minimum, a leczenie jest znacznie bardziej tolerancyjne dla pacjenta.

Wskazania do biologicznego leczenia nowotworów

Skuteczność metod terapii naturalnej bez toksycznych skutków ubocznych została już udowodniona w wielu klinikach i badaniach na całym świecie. Z tego powodu łączymy biologiczną terapię nowotworową z konwencjonalnymi metodami medycznymi w zależności od potrzeb. Może być stosowany do następujących rodzajów nowotworów:

 • Rak piersi (Mammakarzinom)
 • Rak płuc ((Bronchialkarzinom)
 • Rak gruczołu krokowego
 • Rak trzustki (Pankreaskarzinom)
 • Rak jelita grubego (Kolorektales Karzinom)
 • Rak odbytnicy (Rektumkarzinom)
 • Rak skóry
 • Rak szyjki macicy (Zervicalkarzinom)
 • Rak macicy (Uteruskarzinom)
 • Rak jajnika (Ovarialkarzinom)
 • Guzy mózgu
 • Rak wątroby (Hepatozelluläres Karzinom)
 • Rak śledziony
 • Rak pęcherza moczowego
 • Rak żołądka
 • Chłoniak Hodgkina
 • Chłoniak nieziarniczy (Non-Hodgkin’s lymphoma)
 • Rak pochwy (Vulvakarzinom)

Indywidualna, biologiczna terapia raka

Przyczyny raka są bardzo różne – liczy się tu zawsze leczenie dokładnie dostosowane do potrzeb pacjenta. Z pomocą najnowszych analiz badawczych możemy potraktować Państwa osobiście i konkretnie. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych opracowujemy schemat leczenia z możliwie najmniejszymi skutkami ubocznymi dla naszych pacjentów.

Ponadto masz możliwość przeprowadzenia sensownego badania chemosensitivity, które dostarcza informacji o medycznym środku chemioterapeutycznym lub alternatywnym biologicznym leku na raka, który działa najlepiej dla Ciebie. W zamian za to nieskuteczne leki medyczne są w ten sposób wykluczone. Podczas leczenia nowotworów stale monitorujemy również skuteczność terapii przy pomocy dobrze uzasadnionych wartości laboratoryjnych, tworząc w ten sposób podstawę do uzyskania najlepszych możliwych wyników leczenia. W ten sposób możemy również zidentyfikować słabe punkty twojego organizmu. Deficyty mogą być wtedy konkretnie pokryte przez wlewy wspomagające terapię, z których część produkujemy również dla siebie i dla poszczególnych pacjentów.

W ciągu ostatnich 40 lat udało nam się wesprzeć wiele tysięcy pacjentów z całego świata naszą holistyczną metodologią leczenia chorób nowotworowych i zawsze jesteśmy szczęśliwi mogąc Państwu pomóc.

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin