Hipertermia całego ciała
Home / Terapie / Hipertermia / Hipertermia całego ciała

Hipertermia całego ciała

Hipertermia całego ciała opiera się ostatecznie na jednym z najlepszych mechanizmów obrony fizycznej i leczenia, które my, ludzie, posiadamy: gorączce. Dzieje się tak, ponieważ gorączka nie jest chorobą, ale naturalną i pożądaną reakcją organizmu na usuwanie z naszego organizmu wirusów, bakterii chorobotwórczych, pasożytów, zarazków i innych substancji wywołujących choroby. Podwyższona temperatura w organizmie podważa aktywność metaboliczną najeźdźców i zmienia strukturę ich białek. Dzięki temu układ odpornościowy ma możliwość zwalczania infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Hipertermia całego ciała wykorzystuje tę zasadę również w leczeniu nowotworów, w których już występują przerzuty, tzn. w różnych częściach ciała. Ponieważ nasz organizm zazwyczaj nie wytwarza gorączki w momencie wystąpienia raka, dlatego też cały organizm pacjenta jest ogrzewany z zewnątrz. Ogrzewanie całego organizmu jest umiarkowane, tzn. wytwarzane temperatury wynoszą 38°C i 40°C, a fazy rozgrzewania i chłodzenia przebiegają powoli. Pacjent ostatecznie sam kontroluje czas trwania hipertermii całego ciała, ponieważ ta forma hipertermii jest kontrolowana przez puls. Tętno własne organizmu określa w ten sposób górną granicę temperatury, która jest tolerowana przez pacjenta.

Dzięki temu nawet dzieci i pacjenci osłabieni mogą być dobrze leczeni hipertermią całego ciała bez konieczności akceptowania niekorzystnych skutków ubocznych.

Hipertermia całego ciała jest odpowiednia dla różnych chorób:

  • Choroby przewlekłe
  • Choroby nowotworowe
  • Choroba z Lyme
  • Fibromyalgia
  • Zespół przewlekłego zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome)
  • Zespół bólowy
  • Wzrost obronności
  • i wiele innych dolegliwości i chorób
Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin