Oksyvenacja i tlenoterapia ozonem chronią i wzmacniają nasz system odpornościowy

Oksyvenacja i tlenoterapia ozonem chronią i wzmacniają nasz system odpornościowy

Centrum Medycyny Zaawansowanej dostarcza aktualnych informacji na temat korzyści płynących z terapii tlenowych w czasach zwiększonego zapotrzebowania na nasz układ odpornościowy.

Tlen jest życiem, a raczej bez tlenu (Oշ) życie nie byłoby możliwe: jest ono niezbędne dla każdej komórki naszego organizmu. Niedostateczna podaż organizmu może prowadzić do poważnych uszkodzeń i w przypadku osłabienia układu odpornościowego lub choroby, medyczne, dożylne podawanie tego elementu ma podstawowe znaczenie. Ozon jest z kolei szczególnie intensywną formą tlenu. Z chemicznego punktu widzenia składa się on z trzech atomów i dlatego nazywa się go Oꝫ.

Różne formy terapii tlenowej są nowoczesnymi i naukowo potwierdzonymi metodami leczenia, dzięki którym można wpływać na wiele chorób i leczyć je w sposób znacząco pozytywny. Terapie tlenowe okazały się szczególnie skuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych – obecnie jest to środek, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza w profilaktyce – w infekcjach bakteryjnych, w leczeniu chorób nowotworowych, przewlekłych (od astmy do reumatyzmu), chorób skóry, reakcji alergicznych, a także w opiece pooperacyjnej, np. w zaburzeniach gojenia się ran. Przedstawiamy krótki przegląd różnych form terapii tlenowych i ozonowych, które stosujemy w Centrum Medycyny Zaawansowanej:

Oksyvenacja: Bezpieczna i nie powodująca efektów ubocznych forma terapii tlenowej.

Dostawa tlenu medycznego została opracowana przez Dr.med. H. S. Regelsbergera w ciągu ponad 30 lat pracy badawczej. Jest to bardzo skuteczna, praktyczna metoda terapii, w której tlen medyczny jest powoli i precyzyjnie dozowany (1-2 ml/min) do organizmu dożylnie. Zwiększona produkcja promującego krążenie krwi hormonu prostacykliny (największego inhibitora przeciwpłytkowego) prowadzi do silnego poszerzenia naczyń w całym organizmie. Podanie tlenu powoduje namnażanie się niektórych białych krwinek (granulocytów eozynofilowych). W ten sposób aktywność układu odpornościowego jest zazwyczaj natychmiastowo i znacząco poprawiana. Jednocześnie oksywacja powoduje zwiększone powstawanie własnych radykalnych padlinożerców w organizmie. Wolne rodniki biorą udział w rozwoju stanów zapalnych i wielu chorób: Dotyczy to na przykład chorób układu krążenia, chorób stawów i kręgosłupa, nowotworów, ale także chorób zakaźnych i bakteriologicznych, takich jak borelioza. Dzięki oksyvenacji można znacznie wzmocnić i aktywować własne mechanizmy obronne organizmu, dzięki czemu organizm ludzki jest w stanie lepiej wspierać sam proces leczenia. Dalsze informacje na temat oksywacji można znaleźć na stronie www.erweiterte-medizin.de/pl/terapie/choroby-przewlekle/oksywacja/.

Terapia ozonowa: paliwo energetyczne dla całego organizmu.

W terapii ozonem stosuje się ozon, szczególnie aktywną formę tlenu. Tak jak ozon jest stosowany np. do oczyszczania zarazków i glonów w gospodarce wodnej, tak samo ozon może eliminować patogeny i inne zanieczyszczenia w organizmie człowieka w odpowiedniej, tzn. medycznie dokładnej, dawce. Ozon pozwala na prawdziwe samooczyszczanie się ludzkiego organizmu, przeciwko któremu wirusy, bakterie i różne toksyny w organizmie nie mają prawie żadnych szans. Ponadto terapia ozonowo-tlenowa znacznie zwiększa aktywność mitochondriów. Mitochondria to elektrownie energetyczne w ludzkiej komórce. Każdy ból, każda choroba i każdy spadek wydajności jest spowodowany brakiem energii. Z kolei niedobór energii jest wynikiem spadku produkcji energii, który występuje w mitochondriach. W mitochondriach cząsteczka energii adenozynotrifosforan (ATP) powstaje z H₂0 (woda), glukozy i tlenu. Badania naukowe na uniwersytetach w Magdeburgu i Lipsku dowiodły, że terapia ozonem może osiągnąć 100% – 500% wzrost produkcji ATP. Udowodniono również wzrost aktywności komórek macierzystych. Eliminacja cytokin zapalnych, a w zamian za to indukcja cytokin przeciwzapalnych ma ogromny efekt terapeutyczny. Po zastosowaniu ozonoterapii następuje również wzrost liczby limfocytów T, granulocytów eozynofilowych, komórek zabójczych oraz spadek liczby limfocytów B. Wreszcie, produkcja hormonu tkankowego prostacykliny jest zwiększona o czynnik 10. Obecnie wiadomo, że prostacyklina może mieć bardzo silny wpływ na przerzuty. Dalsze informacje na temat terapii ozonem można znaleźć na stronie www.erweiterte-medizin.de/pl/terapie/choroby-przewlekle/terapia-ozonowa/.

Podsumowując, można powiedzieć, że oksyvenacja, jak również terapia ozonowa i inne formy terapii tlenowej w medycynie są niezbędnymi środkami do profilaktyki i ostrego leczenia wielu chorób. Należy mieć nadzieję, że te wypróbowane i sprawdzone formy terapii, sprawdzone tysiące razy i działające tak logicznie, zwłaszcza z medyczno-fizjologicznego punktu widzenia, staną się ponownie w centrum uwagi medycyny – nawet poza obecnymi czasami kryzysu.

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin