Casestudie 1
Home / Meldingen / Casestudie 1

Casestudie 1

Diagnose: Mb. De ziekte van Hodgkin (lymfklierkanker)

Hoofdbehandeling: IPT

Patiënt: vrouwelijk, 37 jaar oud

In mei stelt de patiënt zich voor het eerst voor aan haar huisarts om een zwelling van het rechter sleutelbeen te laten ophelderen. Ze voelt zich absoluut gezond, sport regelmatig, zorgt voor een evenwichtige voeding en kan zich geen ernstige ziekten of infecties van de afgelopen jaren herinneren.

De diagnose, die door de huisarts wordt gesteld en waarbij weefsel wordt verwijderd, resulteert uiteindelijk in een betrouwbare diagnose: lymfeklierkanker (Mb. Hodgkin Stad. II) met aantasting van verschillende lymfeklierklierklierkankerstations in de nek, borst en buik, en betrokkenheid van de lever en de milt. Het meest indrukwekkend is een tumor in de borst met een grootte van 13*10*10*7cm.

Na uitvoerig en gedetailleerd overleg met verschillende artsen besluit de patiënt een extreme weg in te slaan: ondanks de veelbelovende vooruitzichten op succes van de klassieke conventionele chemotherapie voor dit soort kanker, wijst zij een dergelijke behandeling af. Zelfs het vooruitzicht van een matiging van de mogelijke bijwerkingen door een begeleidende natuurgeneeskundige ondersteuning kan haar er niet van overtuigen om een normale chemotherapie te ondergaan.

De patiënt is volledig afhankelijk van IPT behandeling, d.w.z. “insuline versterkte lage dosis chemotherapie”, waarbij slechts fracties van de gebruikelijke doses cytostatica worden gebruikt.

De behandeling begint in november van hetzelfde jaar en gaat in verschillende sessies door tot april van het volgende jaar. Het IPT is geïntegreerd in een holistische behandelingscontext met immuunversterking, ontgifting, opbouwfasen en regelgevende therapieën. Tot juni volgen enkele IPT behandelingen met biologische kankermedicijnen (zonder cytostatica).

De controleonderzoeken van half juni laten een extreme verbetering van de bevindingen zien: de tumor in het borstgebied en alle knopen in de buik zijn volledig verdwenen, lever en milt zonder aantasting.

Opvolgingstijd: 3 jaar

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin