EHP therapie
Home / EHP therapie

Nieuw: Extracorporale Hyperthermie Perfusie – EHP®

EHP-TherapieDe Extracorporale Hyperthermie Perfusie – EHP® combineert wereldwijd voor het eerst proceselementen van hemoperfusie, hyperthermie, oxygenatie en aferese tot een onafhankelijke behandelingsmethode, die gebruikt wordt voor kanker, de ziekte van Lyme, hun CO-infecties, talrijke chronische ziekten, auto-immuunziekten of ook voor massale zware metalen en daaruit voortvloeiende ziekten. Met de EHP® is het mogelijk om deze en andere ziekten effectief en tegelijkertijd met minimale bijwerkingen te behandelen.

De EHP® bestaat uit de volgende componenten:

1. Hemo-hyperthermie

In tegenstelling tot de tot nu toe gebruikte hyperthermiemethoden verwarmt hemo-hyperthermie het lichaam niet van buitenaf, maar het bloed zelf tot 40° C tot 42,5° C en wordt in het lichaam geleid.

Bij kankertherapie kunnen katheters worden gebruikt om a) cytostatica in veel hogere concentraties dan bij conventionele chemotherapieën direct in de getroffen doelorganen te brengen en tegelijkertijd overtollige cytostatica aan het einde van de therapie met adsorbers uit het organisme te verwijderen. Dit resulteert in minder bijwerkingen en een verbeterde werkzaamheid van de cytostatica.

2. Hemoperfusie

Hemoperfusie is een proces waarbij ontstekings- en andere schadelijke moleculen uit het bloed van het menselijk organisme worden verwijderd. Er worden zogenaamde adsorbers (macroporeuze harskorrels) gebruikt, die een effectieve bloedzuivering mogelijk maken. Deze adsorbers worden gecombineerd met andere therapeutische componenten die de stofwisseling reguleren en het immuunsysteem versterken. Talrijke geneesmiddelenstrategieën kunnen dus effectiever werken als de adsorbers worden gecombineerd in de therapieën.

We werken met verschillende adsorbers, die bijvoorbeeld zware metalen in slechts één behandeling kunnen verwijderen. De zware metalen worden eerder uit het weefsel in het bloed gechelateerd, waarbij de warmte dit proces maximaliseert. De zware metalen worden vervolgens door de adsorbers uit het bloed gefilterd. Dit verhoogt de effectiviteit tot een maximum.

Andere adsorbers zijn geschikt om sepsisgevallen (bloedvergiftiging), ernstige ontstekingen, cytokinen en diverse giftige stoffen te elimineren. We gebruiken ook speciale adsorbers voor de ziekte van Lyme, auto-immuunziekten, kanker, het risico op multiorganisch falen, leveraandoeningen, nieraandoeningen, systemisch ontstekingsreactiesyndroom (SIRS) en longziekten zoals ARDS (acuut respiratoir distress syndroom) en nog veel meer.

3. Hyperoxygenated hemoperfusie

Met behulp van een oxygenator wordt de hemoperfusie verlengd met één component. Deze technologie is afkomstig uit de hartchirurgie, maar wordt nu ook gebruikt in andere therapeutische disciplines. Door de toevoer van medische zuurstof is het mogelijk om een fysieke zuurstofverzadiging van meer dan 700% te bereiken, zelfs in het weefsel. Op deze manier kunnen de herstel- en regeneratieprocessen van het lichaam zelf worden hervat. Bovendien wordt de vorming van nieuwe bloedvaten gestimuleerd en kunnen toxines beter uit het organisme worden verwijderd.

Met het EHP is het voor het eerst mogelijk om een temperatuur tot 42,5°C in de bloedcirculatie gedurende meer dan 3 uur constant in het lichaam te handhaven. Dit maakt het mogelijk om de bovengenoemde indicaties – en nog veel meer – zeer effectief en met weinig stress voor de patiënt te behandelen.

We gebruiken de EHP® met succes voor de volgende indicaties:

 • Auto-immuunziekten (bijv. multiple sclerose, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, schildklierontsteking van Hashimoto, enz.)
 • Ziekte van Lyme
 • Kanker
 • Leveraandoeningen
 • Longziekten (ARDS)
 • Nierziekten
 • Sepsis
 • Vermoeden van meervoudig orgaanfalen
 • Zware metalen ladingen
 • Reumatische aandoeningen (artritis, artritis, artritis, jicht, enz.)

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het nieuwe EHP®? Dan kunt u ons schrijven of bellen.
Onze medewerkers zullen uw vragen snel en vakkundig beantwoorden. Wij bellen u ook graag terug om u individueel te adviseren.

Vraag ons om meer informatie

  *Verplichte velden

  Menu
  Zentrum der Erweiterten Medizin