Ontzuring

Ontzuring

Een evenwichtige zuur-basenbalans – een belangrijke basis voor onze gezondheid

Alle levensprocessen in het menselijk lichaam kunnen alleen optimaal verlopen als de complexe stofwisselingsprocessen in de innerlijke omgeving in homeostase zijn, d.w.z. in balans met alle fysiologische lichaamsfuncties. Verschillende controle- en regelmechanismen zorgen er daarom voor dat de voorwaarden die essentieel zijn voor de stofwisseling in alle levenssituaties grotendeels constant blijven.

Een van de belangrijkste systemen in het organisme, die de basisvoorwaarde vormt voor dit biologische stromingsevenwicht en dus voor alle stofwisselingsprocessen, is het zuur-base-evenwicht. Het zorgt ervoor dat de verhouding tussen zuren en basen binnen die grenzen wordt gehouden die daarvoor gunstig zijn. Met andere woorden, de balans tussen zuren en basen in bloed en weefsel wordt voortdurend verstoord.

De regulerende mechanismen van dit huishouden omvatten ademhaling, spijsvertering en circulatie – waarvan de functies zijn om een adequate pH-waarde in het lichaam te behouden. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat de mens zowel fysiek als psychisch in staat is om zijn fysiologische regels voor een optimale zuur-basebalans optimaal te laten werken. Als dit niet het geval is, kunnen – vooral op de lange termijn – gezondheidsbeperkingen worden verwacht. We zien de gevolgen van een ontspoorde zuur-base balans in de vorm van talrijke chronische beschavingsziekten.

We voelen en ervaren de gevolgen in de vorm van talrijke ziekten: Allergieën, ADHD, chronische klachten van allerlei aard, aderverkalking, neurodermitis, prikkelbare darmsyndroom, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, gastro-intestinale aandoeningen, migraine, huidziekten van allerlei aard, depressie, overgewicht, cellulitis, vasculaire aandoeningen, artritis, diabetes mellitus, fibromyalgie, potentie- en vruchtbaarheidsstoornissen en niet in de laatste plaats hart- en vaatziekten en kanker zijn vaak de oorzakelijke gevolgen van de geleidelijke vergiftiging van ons lichaam.

Het verband tussen hyperaciditeit en kanker werd al in de vorige eeuw, 1924, bewezen door de Duitse Nobelprijswinnaar voor fysiologie/geneeskunde Otto Heinrich Warburg (1883-1970) (“Warburg-effect”): Al in de vorige eeuw bewees Warburg dat kanker zich kan ontwikkelen in een zure, zuurstofarme omgeving, omdat de ontaarding van de tumorcellen bijna geen zuurstof nodig heeft om te groeien, terwijl gezonde cellen dat wel doen.

In ons Centrum voor Extended Medicine adviseren wij u op het gebied van hyperzuurheid en voeren wij, indien nodig, een specifieke en individuele ontzuring uit met verschillende maatregelen. De uitweg uit de hyperzucht helpt uw lichaam om zichzelf weer fundamenteel te reguleren en een stabiele en gezonde stofwisseling te bereiken.

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin