EDIM-Bloedanalyse
Home / Diagnostiek / EDIM-Bloedanalyse

EDIM-Bloedanalyse

EDIM-Test – Mijlpaal in de kankerdiagnostiek

EDIM-BloedanalyseIn het geval van kanker hangt de kans op genezing in belangrijke mate af van een vroegtijdige diagnose. Sommige gevestigde tumorstatustests detecteren de ziekte te laat of niet betrouwbaar genoeg; patiënten zijn onzeker.

Het EDIM-bloedonderzoek (Epitoop – Detectie – In – Monocyten – bloedbepaling) wordt gebruikt voor vroegtijdige detectie van tumoren, de EDIM-testprocedure voor therapiemonitoring geeft ook de responskans tijdens chemotherapie en/of bestraling aan en de EDIM-test is ook een betrouwbare bloedanalyse voor nazorg. Volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen is het EDIM-bloedonderzoek zeer gevoelig en specifiek met een precisie van 90% en maakt het een verklaring over de tumorstatus mogelijk 21 maanden voor een andere conventionele diagnostische procedure. Het EDIM-bloedonderzoek heeft vele voordelen: Enerzijds is het een betrouwbare vroegtijdige diagnose van verschillende soorten kanker en de opsporing van recidieven en anderzijds hoeven er geen weefselmonsters meer genomen te worden. Voor de test is slechts een klein bloedmonster nodig.

De EDIM – TKTL1 bepaling vindt plaats door middel van een immunohistochemisch onderzoek, de zogenaamde EDIM-technologie, op de in het bloed aanwezige circulerende macrofagen. TKTL1 is een enzym dat in kankercellen kan worden opgewaardeerd wanneer de tumor verandert in een glucose-afhankelijke stofwisseling. Niet alle kankercellen komen echter in het glucose-afhankelijke metabolisme terecht, waardoor niet alle kankercellen ook TKTL1 uitdrukken. Of de stofwisselingsprocessen die nodig zijn voor glucose agressievere kankervorming zijn, is nog niet wetenschappelijk duidelijk.

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin