De 7 kolommen
Home / Geavanceerde geneeskunde / De 7 kolommen

De 7 pijlers van de uitgebreide geneeskunde

Causaal onderzoek in plaats van zuivere symptoombehandeling – we richten ons op een holistische benadering.

7 Säulen - TitelbildDe uitgebreide geneeskunde bestaat uit een speciale combinatie van beproefde en beproefde methoden. In de eerste plaats wil zij de zwakke punten van het lichaam vinden en voert zij dus causaal onderzoek uit en niet alleen symptoombehandeling. De holistische benadering staat op de voorgrond. De uitgebreide geneeskunde combineert de traditie van de geneeskunde met de huidige orthodoxe geneeskunde. Dit medische systeem bevat zeven basisprincipes voor genezing, die gebaseerd zijn op de observatie van gezondheid en ziekte en die de modernste wetenschappelijke methoden omvatten.
 

Pijler I – Het belangrijkste: Doe geen kwaad!

Ziekte kan een nuttig proces van het organisme zijn. Medische methoden kunnen dit ondersteunen, maar kunnen ook het tegenovergestelde effect hebben. Methoden die de symptomen onderdrukken zonder de onderliggende oorzaken weg te nemen zijn vaak schadelijk. Met uitgebreide geneeskunde kan en zal de arts schadelijke methoden vermijden.

Pijler II – Het vinden en behandelen van de oorzaken.

Ziekte komt nooit zonder reden voor. De onderliggende oorzaken moeten worden ontdekt en geëlimineerd, zodat de patiënt volledig kan herstellen van een ziekte. De symptomen zijn een uitdrukking van het lichaam dat het wil genezen of reguleren en regenereren, maar vaak zijn ze niet de eigenlijke oorzaak van de ziekte. De oorzaken kunnen velerlei zijn. De arts, die handelt volgens de principes van de geavanceerde geneeskunde, onderzoekt de onderliggende oorzaken in alle richtingen en op alle niveaus. Hij begint met de behandeling, voor zover mogelijk bij de wortels van de oorzaken, in plaats van het risico te lopen alleen de symptomatische uitdrukkingsvormen te genezen.

Pijler III – Healing man als een eenheid.

Gezondheid en ziekte zijn verschillende toestanden van het organisme, die in een gecompliceerde afhankelijkheid van vele factoren, die wederzijds afhankelijk zijn. De arts van de geavanceerde geneeskunde houdt rekening met alle factoren en behandelt de patiënt als een eenheid. Harmonie in het samenspel van alle fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten is belangrijk voor herstel en moet volledig worden opgenomen in de diagnose en behandeling.

Pijler IV – De dokter als gids.

De samenwerking tussen patiënt en arts heeft een hoge genezingswaarde. De arts laat de patiënt op een empathische en individuele manier zien hoe hij met behulp van geavanceerde geneeskunde en de steun van de arts terug kan keren naar de weg van herstel.

Pijler V – Preventie is de beste beveiliging voor uw gezondheid.

Het uiteindelijke doel van elke gezondheidszorg is het voorkomen van ziekten. De arts van de geavanceerde geneeskunde bereikt dit ook door de patiënt te begeleiden naar een gezonde levensstijl. Hij voert een zwakke puntanalyse uit en beoordeelt de risicofactoren die worden veroorzaakt door de bijzondere leefomstandigheden van de patiënt. Hij wijst de patiënt de beste weg met de juiste toepassingen. In principe geldt het volgende: de ontwikkeling van de gezondheid is beter en veiliger dan de strijd tegen ziekten.

Pijler VI – Met behulp van de helende krachten van de natuur.

Het lichaam heeft zijn eigen oorspronkelijke vermogen om gezondheid te creëren, te onderhouden en ook te herstellen, omdat het beschikt over een veelheid aan regeneratie- en herstelmechanismen. De natuur geneest door haar eigen leven en houdt haar eigen kracht in stand. De rol van de arts is het identificeren van dit proces en het wegnemen van de mogelijke barrières die verhinderen dat de gezondheid door het lichaam zelf wordt hersteld. Natuurlijk zijn er ook uitzonderlijke gevallen waarin de arts zijn toevlucht moet nemen tot de conventionele geneeskunde, bijvoorbeeld in noodsituaties (noodzakelijke operaties, bacteriële infecties en dergelijke).

Pijler VII – Activeren van de zelfgenezende krachten.

De arts moedigt de patiënt aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gezondheid. Hij ondersteunt hem, motiveert en bevordert de eigen wil van de patiënt om te genezen. Het toegepaste genezingsproces omvat daarom soms ook het bewust creëren van symptomen, wat inderdaad een uitdrukking kan zijn van de kracht van het lichaam om zichzelf te genezen. Onze behandelingsmethoden vullen deze zelfgenezende kracht aan en ondersteunen deze zelfgenezende kracht en vormen zo een gezondheidsbevorderende synergie.

Menu
Zentrum der Erweiterten Medizin